PROTOKÓŁ Nr XLI/2014 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 06 luty 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.