PROTOKÓŁ Nr XL/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 30 grudnia 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.