PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 27 listopada 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.