PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 25 lutego 2013r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kozienicach.