Komisja Rewizyjna
Imię i Nazwisko
Funkcja
Włodzimierz Kowalski Przewodniczący
Zenon Ośka  Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Krześniak  
Stanisław Kuźnar  
Renata Wołos  
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Imię i Nazwisko Funkcja
Andrzej Wołos Przewodniczący
Andrzej Kowalski Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Gogacz  
Marek Kapusta  
Alicja Kordula  
Włodzimierz Kowalski   
Wiesław Krześniak   
Mariusz Prawda   
Mariusz Ptaszek   
Edward Pułkowski   
Renata Wołos   
Markiewicz Mirosław   
Krzysztof Pawlik   
Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
Imię i Nazwisko Funkcja
Stanisław Kuźnar  Przewodniczący 
Alicja Kordula  Z-ca Przewodniczącego 
Marek Buczkowski   
Sławomir Jan Flakiewicz   
Andrzej Gogacz   
Mariusz Ptaszek   
Zofia Świechowska   
Grażyna Ziółek   
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Imię i Nazwisko Funkcja
Marek Kapusta  Przewodniczący
Henryk Jaworski  Z-ca Przewodniczącego 
Sławomir Jan Flakiewicz   
Andrzej Kowalski   
Zenon Ośka  
Włodzimierz Kowalski  
Andrzej Wołos  
Zdrowia i Opieki Społecznej
Imię i Nazwisko Funkcja
Marek Kuźmiński Przewodniczący
Zofia Świechowska  Z-ca Przewodniczącego  
Mariusz Andrzej Prawda   
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Imię i Nazwisko Funkcja
Mirosław Janusz Markiewicz  Przewodniczący 
Marek Buczkowski  Z-ca Przewodniczącego   
Marek Jan Kuźmiński   
Stanisław Kuźnar   
Edward Pułkowski   
Wiesław Krześniak   
Krzysztof Pawlik   
Grażyna Ziółek