Komisja Rewizyjna
Nazwisko i Imię Funkcja
Włodzimierz Kowalski Przewodniczący
Zenon Ośka  Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Krześniak  
Stanisław Kuźnar  
Renata Wołos  
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Nazwisko i Imię Funkcja
Andrzej Wołos Przewodniczący
Andrzej Kowalski Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Gogacz  
Marek Kapusta  
Alicja Kordula  
Włodzimierz Kowalski   
Wiesław Krześniak   
   
   
   
   
   
   
Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego 
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
Zdrowia i Opieki Społecznej
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Nazwisko i Imię Funkcja