Komisja Rewizyjna
Nazwisko i Imię Funkcja
Włodzimierz Kowalski Przewodniczący
Zenon Ośka  Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Krześniak  
Stanisław Kuźnar  
Renata Wołos  
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Nazwisko i Imię Funkcja
Bożek Martin  
Cytryniak Józef  
Kordula Alicja  
Abramczyk Anna Z-ca Przewodniczącego 
Kobus Artur  
Pułkowski Edward  
Kurek Grzegorz  
Kowalczyk Krzysztof  
Kuźnar Stanisław  
Gogacz Andrzej  
Prawda Mariusz  
Maciejewski Piotr  
Wołos Andrzej Przewodniczący 
Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego 
Nazwisko i Imię Funkcja
Cytryniak Józef  
Abramczyk Anna  
Kurek Grzegorz Z-ca Przewodniczącego 
Zając Ryszard  
Wrona Grzrgorz  
Kuźnar Stanisław  
Gogacz Andrzej Przewodniczący  
Pułkowski Edward  
Kowalski Włodzimierz  
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwisko i Imię Funkcja
Wrona Grzegorz Z-ca Przewodniczącego 
Kowalski Włodzimierz  
Malec Ewa Przewodniczący 
Kowalski Andrzej  
Zdrowia i Opieki Społecznej
Nazwisko i Imię Funkcja
Kordula Alicja Przewodniczący 
Lenarczyk Daniel  
Zając Krzysztof  
Kobus Artur Z-ca Przewodniczącego 
Marek Kuźmiński  
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Nazwisko i Imię Funkcja
Bożek Martin  
Lenarczyk Daniel  
Pawlik Krzysztof Z-ca Przewodniczącego 
Zając Krzysztof Przewodniczący 
Malec Ewa  
Maciejewski Piotr Z-ca Przewodniczącego 
Wołos Andrzej