Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych odbytej w dniu 14.12.2017 r.