Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych w dniu 23.11.2017 r.