Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2009 przez Zespół Audytu i Kontroli Finansowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.