PROTOKÓŁ Nr V/2015 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach