Nazwa Jednostki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Siarczyńskiego w Kozienicach
Muzeum Regionalne w Kozienicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka