Nazwa Jednostki Strona internetowa
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień  http://www.opu-kozienice.eu/
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski"  http://www.oppogrodjordanowski.pl/
Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej  
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr.4 im. Jana Pawła II w Kozienicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach  
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach  
Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych  
Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach  
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu  
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice  
Urząd Miejski w Kozienicach