Nazwa Jednostki
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski"
Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr.4 im. Jana Pawła II w Kozienicach
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach
Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych
Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
Urząd Miejski w Kozienicach