Lp. Nazwa Jednostki
1. Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski"
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
14. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr.4 im. Jana Pawła II w Kozienicach
15. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach
16. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
18. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach
19. Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach
20. Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach
21. Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
22. Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach
23. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach
24. Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych
25. Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach
26. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
27. Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
28. Urząd Miejski w Kozienicach