Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych w dniu 10.10.2017 r.