Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych odbytej w dniu 20.07.2017 r.