Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych w dniu 20.07.2017 r.