Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych w dniu 24.05.2017 r.