Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych w dniu 03.07.2014 r.