Zarządzenie Nr 195 /2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 dla Gminy Kozienice oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020 - 2030.