Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice” w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.