Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01
email: urzad@kozienice.pl

Więcej informacji


Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy ds. Społecznych
Małgorzata Bebelska

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Drugi Zastępca Burmistrza Gminy ds. Technicznych
Igor Czerwiński

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Skarbnik
Barbara Galińska

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Sekretarz
Stanisław Siderski

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Dyrektorzy wydziałów

1. Marianna Włodarczyk
2. Iwona Kania
3. Lucyna Malec
4. Sylwia Wąsik
5. Robert Boryczka
6. Piotr Szafran
7. Jarosław Traczyk