Protokół Nr V/2019 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kozienicach odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.