Protokół Nr V/2018 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kozienicach odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.