Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 30.01.2019 Przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ul. J. Kochanowskiego w Kozienicach organizacja parkingu na placu dawnego Domu Kultury w Kozienicach

treść petycji
udzielono odpowiedzi 11.03.2019 r. odpowiedź na petycję brak
2. 04.03.2019 200 mieszkańców Gminy Kozienice skan petycji Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odpowiedź na petycję informacja
3. 27.02.2019 77 mieszkańców (Kociołki, Nowiny, Janów) skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji odpowiedź na petycję pozostawiono bez rozpatrzenia
4. 27.02.2019 Rada Rodziców przy PSP nr 3 w Kozienicach skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji odpowiedź na petycję brak
5. 11.03.2019 89 mieszkańców Gminy Kozienice budowa drogi asfaltowej w m. Holendry Kozienickie

skan petycji
Dyrektor Wydziału Infrastruktury odpowiedź na petycję brak
6. 20.03.2019 26 mieszkańców dot. parkowania i budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza

skan petycji
Dyrektor Wydziału Infrastruktury odpowiedź na petycję brak
7. 07.06.2019 Przychodnia weterynaryjna "4 Łapy" skan petycji Dyrektor Wydziału Infrastruktury odpowiedź na petycję brak
8. 26.08.2019 Radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
skan petycji      
9. 07.110.2019 Mieszkańcy bloku przy ul. Mikołaja Kopernika 7b skan petycji Wydział Infrastruktury   brak