Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 30.01.2019 przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ul. J. Kochanowskiego w Kozienicach organizacja parkingu na placu dawnego Domu Kultury w Kozienicach

treść petycji
udzielono odpowiedzi 11.03.2019 r. odpowiedź na petycję brak
2. 04.03.2019 200 mieszkańców Gminy Kozienice skan petycji Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odpowiedź na petycję brak
3. 27.02.2019 77 mieszkańców (Kociołki, Nowiny, Janów) skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji odpowiedź na petycję pozostawiono bez rozpatrzenia
4. 27.02.2019 Rada Rodziców przy PSP nr 3 w Kozienicach skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji w trakcie rozpatrzenia brak
5. 11.03.2019 89 mieszkańców Gminy Kozienice budowa drogi asfaltowej w m. Holendry Kozienickie

skan petycji
Dyrektor Wydziału Infrastruktury w trakcie rozpatrzenia brak
6. 20.03.2019 26 mieszkańców dot. parkowania i budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza

skan petycji
Dyrektor Wydziału Infrastruktury w trakcie rozpatrzenia brak