Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 30.01.2019 przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ul. J. Kochanowskiego w Kozienicach organizacja parkingu na placu dawnego Domu Kultury w Kozienicach

treść petycji
udzielono odpowiedzi 11.03.2019 r. odpowiedź na petycję brak
2. 04.03.2019 200 mieszkańców Gminy Kozienice skan petycji Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w trakcie rozpatrzenia brak
3. 27.02.2019 77 mieszkańców (Kociołki, Nowiny, Janów) skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji odpowiedź na petycję pozostawiono bez rozpatrzenia
4. 27.02.2019 Rada Rodziców przy PSP nr 3 w Kozienicach skan petycji Dyrektor Wydziału Edukacji w trakcie rozpatrzenia brak
5. 11.03.2019 89 mieszkańców Gminy Kozienice budowa drogi asfaltowej w m. Holendry Kozienickie

skan petycji
Dyrektor Wydziału Infrastruktury w trakcie rozpatrzenia brak