Wykaz oświadczeń majątkowych radnego w kadencji VIII 2018-2023.