Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 14.01.2019 brak zgody dotyczy likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

treść petycji
rozpatrzona zgodnie z ustawą, nie rozpatrywano merytorycznie z uwagi na braki formalne, nie spełnia wymogu art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach bez zmian
2. 21.10.2019 brak zgody dotyczy podwyższenia kwoty dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku "Miś" w Kozienicach oraz objęcia dofinansowaniem dzieci, które ukończyły 3 lata w trakcie rozpatrzenia zgodnie z ustawą bez zmain