Plan zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach w 2019 roku. (Załącznik do Zarządzenia Nr 33 /2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15.01.2019 r.)