Załącznik do Zarządzenia Nr 33 /2019 Burmistrza z dnia 15.01.2019 r.