Komisja Rewizyjna
Lp. Imię i Nazwisko
Funkcja
1. Marcin Ogórek Przewodniczący
2. Krzysztof Pawlik  
3. Elżbieta Kowalska - Piechowicz  
4. Arkadiusz Molenda Zc-a Przewodniczącego 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. Imię i Nazwisko
Funkcja
1. Ryszard Zając Przewodniczący
2. Alicja Kordula Zc-a Przewodniczącego 
3. Ewa Malec  
4. Stanisław Kuźnar  
5. Mariusz Ptaszek  
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Mariusz Ptaszek Przewodniczący
2. Grzegorz Wronikowski
 
3. Robert Wojcieszek  
4. Andrzej Wołos Z-ca Przewodniczącego
5. Grzegorz Kurek  
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Gogacz Przewodniczący
2. Stanisław Kuźnar I Zc-a Przewodniczącego
3. Ryszard Zając  
4. Grzegorz Kurek  II Zc-a Przewodniczącego
5. Zdzisław Gregorczyk  
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Igor Czerwiński Przewodniczący
2. Zdzisław Gregorczyk I Zc-a Przewodniczącego 
3. Marek Kapusta II Zc-a Przewodniczącego 
4. Andrzej Gogacz  
5. Robert Wojcieszek  
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Elżbieta Kowalska - Piechowicz Przewodniczący
2. Marek Kapusta  
3. Marcin Ogórek  
4. Alicja Kordula  
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Grzegorz Wronikowski Przewodniczący
2. Ewa Malec I Zc-a Przewodniczącego 
3. Krzysztof Pawlik II Zc-a Przewodniczącego 
4. Igor Czerwiński  
5. Arkadiusz Molenda