Komisja Rewizyjna
Lp. Imię i Nazwisko
Funkcja
1. Marcin Ogórek  
2. Krzysztof Pawlik  
3. Elżbieta Kowalska - Piechowicz  
4. Arkadiusz Molenda  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. Imię i Nazwisko
Funkcja
1. Ryszard Zając  
2. Alicja Kordula  
3. Ewa Malec  
4. Stanisław Kuźnar  
5. Mariusz Ptaszek  
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Mariusz Ptaszek  
2. Edward Pułkowski  
3. Robert Wojcieszek  
4. Andrzej Wołos  
5. Grzegorz Kurek  
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Gogacz  
2. Stanisław Kuźnar  
3. Ryszard Zając  
4. Grzegorz Kurek  
5. Zbigniew Gregorczyk  
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Igor Czerwiński  
2. Zbigniew Gregorczyk  
3. Marek Kapusta  
4. Andrzej Gogacz  
5. Robert Wojcieszek  
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Elżbieta Kowalska - Piechowicz  
2. Marek Kapusta  
3. Marcin Ogórek  
4. Alicja Kordula  
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Edward Pułkowski  
2. Ewa Malec  
3. Krzysztof Pawlik  
4. Igor Czerwiński  
5. Arkadiusz Molenda