Komisja Rewizyjna
Imię i Nazwisko
Funkcja
Marcin Ogórek  
Krzysztof Pawlik  
Elżbieta Kowalska - Piechowicz  
Arkadiusz Molenda  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Imię i Nazwisko
Funkcja
Ryszard Zając  
Alicja Kordula  
Ewa Malec  
Stanisław Kuźnar  
Mariusz Ptaszek  
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Imię i Nazwisko Funkcja
Mariusz Ptaszek  
Edward Pułkowski  
Robert Wojcieszek  
Andrzej Wołos  
Grzegorz Kurek  
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
Imię i Nazwisko Funkcja
Andrzej Gogacz  
Stanisław Kuźnar  
Ryszard Zając  
Grzegorz Kurek  
Zbigniew Gregorczyk  
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Imię i Nazwisko Funkcja
Igor Czerwiński  
Zbigniew Gregorczyk  
Marek Kapusta  
Andrzej Gogacz  
Robert Wojcieszek  
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Imię i Nazwisko Funkcja
Elżbieta Kowalska - Piechowicz  
Marek Kapusta  
Marcin Ogórek  
Alicja Kordula  
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Imię i Nazwisko Funkcja
Edward Pułkowski  
Ewa Malec  
Krzysztof Pawlik  
Igor Czerwiński  
Arkadiusz Molenda