Komisja Rewizyjna
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
   
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
Zdrowia i Opieki Społecznej
Nazwisko i Imię Funkcja
   
   
   
   
   
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Nazwisko i Imię Funkcja