Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach.