Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.