W dniu 11.07.2018 r. została wydana decyzja znak: GS.6730.51.2018.MB w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów na większe podwieszane, remont pozostałych balkonów oraz montaż daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 1701/2 przy ul. Sikorskiego 6 w Kozienicach.