Informuję, że w wyniku przeprowadzonych konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora n/w placówek oświatowych ogłoszonych przez Burmistrza Gminy Kozienice- Komisja Konkursowa wyłoniła następujących kandydatów :

  1. Publiczne Przedszkole Nr 1 ”POD TOPOLĄ” w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Kopernika 11 - Pani Ewa Lenarczyk
  2. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Żeromskiego 3 - Pani Lucyna Mańkowska
  3. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 45 - Pani Joanna Kalbarczyk
  4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 4 - Pani Elżbieta Seremak
  5. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Bat. Chłopskich 11 - Pani Cecylia Kinecka
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej 26-900 Kozienice, Wola Chodkowska 28 - Pani Małgorzata Utnicka