Burmistrz Gminy Kozienice wydał decyzję znak GS.6733.8.2018.ST z dnia 16.05.2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1244/2, 1117/2, 1053/3 położonych w Nowej Wsi, gm. Kozienice.