UWAGA. W trakcie procedury przetargowej udzielono wyjaśnień  oraz zmieniono treść SIWZ - pliki do pobrania poniżej.
             W związku z wprowadzoną zmianą SIWZ zmieniono treść Ogłoszenia o zamówieniu - plik do pobrania poniżej.