UWAGA. W trakcie procedury przetargowej udzielono wyjaśnień  oraz zmieniono treść SIWZ - pliki do pobrania poniżej