UchwaƂa Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XL/411/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026.