[start]Zarządzenie Nr 442/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice celem zapoznania mieszkańców z:[koniec] 
  1. Programem gospodarczym Gminy na 2018r.
  2. Omówienia realizacji wniosków przez jednostki pomocnicze uchwalone w 2017 roku.
  3. Konsultacje w sprawie zmiany statutu w zakresie zmiany terminu zawiadamiania mieszkańców o zebraniu wiejskim lub osiedla.
  4. Sprawy różne.