[start]Realizacja zadań publicznych Gminy Kozienice w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.[koniec]

[wyroznik]Ogłoszenie przeniesione w dniu 14.02.2018 r.
Ogłoszenie: http://archiwum-bip.kozienice.pl/strona-850-otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w.html
Wyniki: http://archiwum-bip.kozienice.pl/strona-889-wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na.html[/wyroznik]