Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

[wyroznik]Ogłoszenie przeniesione w dniu 14.02.2018 r.
Ogłoszenie: http://www.archiwum-bip.kozienice.pl/strona-850-otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w.html
Wyniki: http://www.archiwum-bip.kozienice.pl/strona-889-wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na.html[/wyroznik]