Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

[wyroznik]Ogłoszenie przeniesione dnia 14.02.2018[/wyroznik]