Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

[wyroznik]Ogłoszenie przeniesione dnia 2018.02.14[/wyroznik]