Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2018 rok Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.